GLAS ŽENSK SLOVENIJE je politična stranka, v kateri ženske, ki smo v svojem vsakdanjem življenju delavke, kmetice, uslužbenke, obrtnice, umetnice, intelektualke, pa tudi žene in babice, izražamo svojo politično voljo. V družbi nas žena so v stranko enakopravno vključeni tudi pripadniki moškega spola.

Ko boste oddali svoj glas na volitvah, razmislite, ali boste ponovno volili tiste, ki so dopustili, da se je denar nas občanov razmetaval za turistična potovanja na Kitajsko, za nepotrebne svetovalce, za nekoristne študije, ni ga pa bilo za razvoj mesta, zato naše mesto zadnja leta nazaduje in se ne dogaja nič novega. V času, ko smo v mestnem svetu sedele predstavnice naše politične stranke GLAS ŽENSK SLOVENIJE, se to ni moglo dogajati.

null

Stranka Glas žensk

Politična stranka GLAS ŽENSK SLOVENIJE se po vsebini svojega dela želi približati ženskam, posveča se problemom, s katerimi se srečujemo ženske in je njihova rešitev v vsakdanjo korist vsakemu izmed nas. Program naše stranke je tenkočuten, človeški, njen emblem – stilizirane ustnice – vabi.

Ustanoviteljica in predsednica stranke Monika Piberl

null

Monika v mestnem svetu

Stranka GŽS je v mestnem svetu dokazala, da so bile v mestnem svetu ves čas korektne in so delale samo v korist občank in občanov. Nikoli se ni šla zakulisnih igric in kupčevanja po sistemu daj – dam, tako kot to počnejo druge stranke in liste v mestnem svetu. Monika Piberl je brez dlake na jeziku opozarjala na vse nepravilnosti, ki se dogajajo v Mariboru.
null

Ustanovitelji stranke

Politična stranka GLAS ŽENSK SLOVENIJE gradi svoj program na vrednotah sodobne demokracije, ki vključuje pravice do različnosti, do medsebojnega spoštovanja in do zagotavljanja enakih pravic vseh ljudi, predvsem pa žensk. Korenine ima v krščanski etiki, evropski filozofiji in demokratično usmerjenih gibanjih
null

Monika in Kangler

Predsednica stranke je dosegla, da je župam Franc Kangler med investicije, ki jih je sofinancirala mestna občina Maribor uvrstil dvigalo v zdravstvenem domu na Pobrežju, ki je bilo nujno potrebno, saj so do tedaj bolniki morali po stopnicah v drugo nadstropje, tako da nekateri sploh niso mogli priti do zdravnika. Organizirala je zbiranje manjkajočih sredstev za dvigalo.
null

Predaja svojo županske funkcije predsednici stranke

Župan mesta Maribor Boris Sovič je moral predati svojo župansko funkcijo predsednici stranke Glas žensk Slovenije. Za pričo pri predaji oblasti je bil Vinko Šimek.
null

Volitve za predcednika republike

Predsednica stranke Monika Piberl je kandidirala tudi na volitvah za predsednika republike, seveda Slovenci nismo dobili prve predsednice, vendar pa so ji podporo izrazili mnoge državljanke in predvsem državljani.
null

Lokalne volitve 2006

Politična stranka Glas žensk Slovenije je nastopala na lokalnih volitvah leta 2006 z listo, na kateri so bile same ženske kandidatke in s tem dosegla, da so prišlo v mestni svet Maribora tri naše predstavnice. Ko je vlada republike Slovenije spremenila zakon o volitvah,tako da so morali biti na volilnih listah predstavniki obeh spolo, se je prepoznavnost  naše stranke s tem zmanjšala. Tako je tudi naša politična stranka GŽS na listo za volitve začela uvrščati tudi moške kandidate – na sliki so naši kandidati za lokalne volitve l. 2010.
null

Nadzorni odbor mestne občine Maribor

Nadzorni odbor mestne občine Maribor je v obdobju od leta 1998 do leta 2006, torej dva mandatna obdobja, ko mu je predsedoval član naše stranke mag. Franc Piberl, delal strokovno in odgovorno ter nadzoroval delo župana, občinskih služb in javnih podjetij, tako da v tem obdobju ni moglo priti do večjih nepravilnosti in nenadzorovanega trošenja denarja občanov.

MARIBOR NE BODI NOR!

Glej, da ne bo tudi zate veljala pesem Zorana Predina:

Moj Maribor je tak fejst nor,
ki čisto vse verjame… (Zoran Predin)

ZADNJE NOVICE

Glasovnica za volitve v mestni svet MO Maribor

Na volitvah v mestni svet MO Maribor ima naša lista številko 26, na glasovnici je torej ni težko najti na čisto na zadnjem mestu. Nosilka liste je predsednica stranke Monika Piberl. Na volinem lističu je vpisanih 26 list, toliko jih kandidira za vstop v mestni svet. Volilke in volilci, ki boste svoj glas namenili naši…

Več o tem

Volitve v mestni svet MO Maribor

Na lokajnih volitvah 18. 11. bo naša lista za mestni svet MO Maribor na volilnem listu uvrščena pod številko 26, torej na konsu seznama. Volilci, obkrožite torej zadnjo številko na volilnem lističu, številko 26!

Več o tem

O kandidatni listi

Na lokalnih volitvah bomo nastopili z listo kandidatov za mestni svet mestne občine Maribor, na lkateri je 45 kandidatov, od tega 27 žensk in 18 moškh,.Nosilka liste je dolgoletna predsednica in ustanoviteljica stranke Monika Piberl, na njej so tudi strokovnjaki z vseh področij, predvsem pa takšni, ki jim je mar za ljudi in za naše…

Več o tem