Novice

GLAS ŽENSK SLOVENIJE www.glaszensk.si nastala iz Civilne iniciative in je stranka vseh je pripravila peticijo, ki jo želimo dostaviti vladi. Našo peticijo si lahko preberete v članku in jo podpišete na spletni peticiji.

PETICIJA VLADI
ZAHTEVAMO, DA VLADA SPREJME SKLEPE

1. ODVZEM PREMOŽENJA TAJKUNOM, NJIHOVIM
STARŠEM, TETAM, STRICEM, OTROKOM, VNUKOM,
STARIM STARŠEM, PRIJATELJEM, PA TUDI TISTO
PREMOŽENJE NA KATEREM JE VPISAN ZEMLJIŠKI
DOLG. NAJ POSTANEJO BERAČI, DOKLER NE VRNEJO
DENARJA BANKAM IN DELAVCEM – NAJ JIH NE DAJEJO
V ZAPOR, KER JE PREDRAG

2. VSEM UPOKOJENCEM VRNITI REGRES, KI JIM JE BIL
ODVZET, »TO JE DENAR UPOKOJENCEV!« MEDTEM, KO,
SO SI GA VSI OSTALI DELILI, KI VISIJO NA PRORAČUNU

3. ZAMRZNITI KREDITE OSEBAM, KI SO IZGUBILI
ZAPOSLITEV DOKLER NE DOBIJO ZAPOSLITVE