Na kandidatni listi za člane mestnega sveta v MO Maribor je 45 kandidatk in kandidatov, od tega 27 žensk in 18 moških. Lista nosi naziv Glas žensk Slovenije. Nosilka liste je predsednica stranke in bivša mestna svrtnica Monika Piberl, na drugem mestu je pravnik Božidar Volčič, na tretjem mestu pa novinarka mag. Sara Jagodič. Kandidati so na listo uvrščeni, tako kot predpisuje Zakon o volilni kampanji, po sistemu zadrge, torej ženska, moški, ženska , moški itd.
Na žrebanju številk za razpored list na volilnem lističu je naša lista izvlekla številko 26, tako da bo na volilnem listu napisana čisto na koncu. Volilkam in volilcem, ki bodo svoj glas namenili naši listi, nas ne bo težko najti, obkrožiti je treba zadnjo številko na listu.