Na volitvah v mestni svet MO Maribor ima naša lista številko 26, na glasovnici je torej ni težko najti na čisto na zadnjem mestu. Nosilka liste je predsednica stranke Monika Piberl.
Na volinem lističu je vpisanih 26 list, toliko jih kandidira za vstop v mestni svet.
Volilke in volilci, ki boste svoj glas namenili naši stranki, obkrožite številko 26 in omogočite, da pridejo v mestni svet ponovno predstavnice in predstavniki naše stranke. Na naši kandidatni listi je na drugem mestu pravnik Božidar Bolčič, na tretjem mestu pa mlada novinarka mag. Sara Jagodič. Na listi je skupno 45 kandidatov, od tega 27 žensk in 18 moških, ki so razvrščeni po sistemu zadrge: ženska , moški, ženska , moški, itd.
Če želite izrecno glasovati za svojo izbrano kandidatko ali kandidata na naši listi, lahko obkrožite številko pred njegovim imenom – dobil bo preferenčni glas.