Mariborčanka, Mariborčan!
Daj svoj glas naši listi GLAS ŽENSK SLOVENIJE!
Obkroži številko 26 na volilnem listku – glasovnici!


Na volitvah v mestni svet MO Maribor ima naša lista številko 26, na glasovnici je torej ni težko najti na čisto na zadnjem mestu. Nosilka liste je predsednica stranke Glas žensk Slovenije Monika Piberl.
Na volinem lističu je vpisanih 26 list, toliko različnih skupin in strank kandidira za vstop v mestni svet.
Volilke in volilci, ki želite, da v mestni svet pride ponovno naša stranka, obkrožite številko 26 in omogočite, da pridejo v mestni svet ponovno predstavnice in predstavniki naše stranke.
Na naši kandidatni listi je na drugem mestu pravnik Božidar Bolčič, na tretjem mestu pa mlada novinarka mag. Sara Jagodič. Na listi je skupno 45 kandidatov, od tega 27 žensk in 18 moških, ki so razvrščeni po sistemu zadrge: ženska , moški, ženska , moški, itd.
Če želite dodatno tudi glasovati za svojo izbrano kandidatko ali kandidata na naši listi, obkrožite številko pred njegovim imenom – dobil bo preferenčni glas.

Volitve v mestni svet mestne občine Maribor
Na lokalnih volitvah bomo nastopili z listo kandidatov za mestni svet mestne občine Maribor, na listi je 45 kandidatov, od tega 27 žensk in 18 moškh,.Nosilka liste je dolgoletna predsednica in ustanoviteljica stranke Monika Piberl, na njej so strokovnjaki z vseh področij, predvsem pa so naši kandidati tisti, ki jim je mar za ljudi in za naše mesto, ne pa za svoje koristi in za svoj žep. Naši predstavniki ne bodo dovolili, da bi se denar občanov še naprej zapravljal za turistična potovanja na Kitajsko, za nepotrebne svetovalce in nekoristne študije, za zaposliitve ” svojih”,  ampak se bo namenil za investicije v infrastrukturo, za izgradnjo stanovanj, za nova delovna mesta .. Pozna se, da v tem mandatu v mestnem svetu ni bilo naših predstavnic in predstavikov, ni bilo Monike, ki je kot mestna svetnica odločno nastopala brez dlake na jeziku, dajala mnoge pobude in predloge, ki so bili mnogi tudi realizirani in ostro kritizirala župana in občinske uradnike in po potrebi tudi z lopato v roki ali tudi s torto v obliki krste opozarjala na stanje v mestu. Zatorej, če želite dobro našemu mestu in našim občanom, dajte svoj glas na volitvah stranki Glas žensk Slovenije, ne bomo vas razočarale!

MARIBOR NE BODI NOR, NE VERJAMI TISTIM, KI SO BILI POLNI OBLJUB!

DAJ SVOJ GLAS NAŠIM PREDSTAVNIKOM, KI NAM JE MAR ZA MARIBOR!

MARIBORČANKA – MARIBORČAN

Dobro premisli komu boš dal svoj glas na volitvah, glej, da ne bo tudi zate veljala pesem Zorana Predina:

MOJ MARIBOR JE TAK FEJST NOR, KI ČISTO VSE VERJAME…

Razmisli, ali boš ponovno volili tiste, ki so dopustili, da se je denar nas občanov razmetaval za turistična potovanja, za nepotrebne svetovalce, za nekoristne študije, ni ga pa bilo za razvoj mesta, zaradi česar naše mesto nazaduje in se ne dogaja nič novega.

V času, ko smo v mestnem svetu sedele predstavnice stranke GLAS ŽENSK SLOVENIJE, se to ni moglo dogajati. Naša predsednica Monika Piberl je brez dlake na jeziku grajala delo občinskih služb in župana, po potrebi tudi z lopato v roki, pa tudi s torto v obliki krste. Bile pa smo ženske ves čas korektne in smo delale v korist mesta. Zavzemale smo se za gradnjo varovanih stanovanj za starejše občane, za ureditev tržnice, ki bi morala biti pokrita, za izgradnjo lutkovnega gledališča, za tlakovanje pešpoti na pokopališču, za azil za brezdomce…, če navedemo samo nekatere naše pobude.
Dosegle smo veliko, za kar smo morale vložiti mnogo truda in vztrajnostI. Danes pa sedijo v mestnem svetu, če uporabimo Partljiča, v večini krapi (izvoljeni svetnice in svetniki), ki samo dvigujejo roke za vse, kar jim dajo na mizo, ščuke (naše stranke) pa ni, da bi preprečila samovoljo župana in stricev iz ozadja, ki lahko na račun občanov mirno polnijo svoje žepe.

V mestnem svetu bomo preprečile takšno zapravljanje našega denarja.

Zavzemale se bomo predvsem:

– za brezplačen avtobusni prevoz za starejša nad 70 let
– za nova delovna mesta in za prepoved prekarnega zaposlovanja  v javnih podjetjih Snaga in Nigrad
– za izgradnjo plinovoda v Dogoše, kjer so dobili smeti, obljubljenega plina pa ne
– za ureditev kolesarskih poti, pločnikov in cest
– za pokritje tržnice
– za izgradnjo stanovanj za mlade in varovanih stanovanj za starejše
– za nadaljevanje tlakovanja pešpoti na pokopališču ter lažji dostop starejšim do grobov z uvedbo vozičkov na električni pogon

Vse to, za kar se zavzemamo, je za Maribor nujno potrebno in je možno uresničiti. Zato dajte množično svoj glas stranki GLAS ŽENSK SLOVENIJE, ki se je že dokazala in vas ne bo razočarala, tako kot so nas razočarali v tem mandatu dosedanji svetniki in svetnice.

ZAUPAJTE SVOJ GLAS za GLAS ŽENSK SLOVENIJE.